terminologist:

vintage/nature
Wiem, że aby nie cierpieć, uciekasz w świat wyobraźni. Ale twoja wyobraźnia cię niszczy.
- Guillaume Musso ‘Wrócę po Ciebie’ (via polskie-zdania)

kissoholic:

Love blog!
terminologist:

vintage/nature